ลงพื้นรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรตำบลบางบัวทอง

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่กลุ่มรักสัตว์เลี้ยงบางบัวทอง ,กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลประเด็นความต้องการพัฒนา แก้ปัญหาของเกษตรกร กลุ่ม องค์กรเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อดำเนินการสรุปรายละเอียดสภาพปัญหาความต้องการ และแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาเบื้องต้น เตรียมพร้อมในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และจะดำเนินการประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของกลุ่มสัตว์เลี้ยงบางบัวทอง ,กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตำบลบางบัวทองต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s