เข้าร่วมโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ แปลงนาสาธิต (นายบัญชา สุรินทร์) หมู่ที่ 1 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี โดย นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นายสุวิชา จอประยูร สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ,นายมนตรี ศรีสม สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ,นายทองสุข อาจหยุด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมกับนายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมรณรงค์ไถตลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยนำวัสดุตอซังที่เหลือใช้จากไร่นา มาเป็นวัสดุปรับปรุงดิน ผสมผสานกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ทราบถึงประโยชน์ของการไถกลบตอซัง การสาธิตวิธีการไถกลบตอซังที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน พัฒนาระบบการเกษตรแบบยั่งยืน รวมทั้งลดการเกิดมลพิษทางอากาศและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s