ลงพื้นที่ตำบลละหาร สนับสนุนกลุ่มแปรรูปปลาดุกชุมชนแสงประทีป

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลละหาร หมู่ที่ 9 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเกษตร รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลประเด็นความต้องการพัฒนา แก้ปัญหาของเกษตรกร กลุ่ม องค์กรเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจากลงพื้นที่เกษตรกรประสบปัญหาด้านราคาตกต่ำของปลาดุก และมีความต้องการที่จะรวมกันจัดตั้งเป็นกลุ่มแปรรูปปลาดุกชุมชนแสงประทีป เพื่อให้มีการประกันราคารับซื้อปลาดุกของสมาชิกภายในกลุ่ม/ชุมชน เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในชุมชน โดยแปรรูปปลาดุกเป็น “ ปลาดุกตากแห้ง , ปลาดุกแดดเดียว, ปลาดุกเส้น , ปลาส้มปลาดุก” สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มและขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และจะดำเนินการประสานงานขอสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จากพลังงานจังหวัดนนทบุรี และประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของกลุ่มแปรรูปปลาดุกชุมชนแสงประทีปต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s