ลงพื้นที่เตรียมข้อมูลทำคลิปวิดีโอสินค้าเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดม ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่เตรียมข้อมูลคลิปวีดีโอสินค้าการเกษตรที่มีจุดเด่น ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่มีตำนาน ที่แสดงขั้นตอนการผลิต ที่แสดงความเด่น แปลก แตกต่าง ตามวิถีวัฒนธรรมของจังหวัดนนทบุรี สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจึงนำ “กล้วยอบแผ่น” ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองพระอุดมเพื่อใช้ในโครงการอบรม “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s