ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาอันเกิดจากเผาตอซัง ฟางข้าว และเศษวัสดุทางการเกษตร

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์ อบต.บางแม่นาง) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี , นายสอาด เมี้ยนแม้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1 , นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 2 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และนางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับนายสมพงษ์ คงมี รองนายก อบต.บางแม่นาง สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางใหญ่ เกษตรอำเภอบางใหญ่ และกำนันตำบลบางแม่นาง ร่วมกันประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาอันเกิดจากเผาตอซัง ฟางข้าว และเศษวัสดุทางการเกษตร ตามประเด็นปัญหาที่สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้รับการประสานงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีการร้องเรียนด้านการเกษตร เรื่อง การเผาตอซัง ฟางข้าว และเศษวัสดุทางการเกษตร โดยส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลบางแม่นางเกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าว ซึ่งในระยะหลังฤดูเก็บเกี่ยวนั้นส่วนที่เหลือจากการเกี่ยวข้าว คือ ฟางข้าว โดยฟางข้าวที่ได้หลังจากปลูกข้าว เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดการจัดการที่ดีและเหมาะสม ซึ่งเกษตรกรเลือกใช้วิธีการเผาทำลาย ผล จึงส่งผลให้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรม รวมถึงอันตรายจากการเผาที่ส่งผลให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน นับว่าเป็นการสร้างมลภาวะทางอากาศอย่างมากและเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบให้เกิดภาวะโลกร้อนจากภาคเกษตรกรรม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s