อบรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร

วันที่ 26-28 มีนาคม 2562 ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการอบรม “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร”เพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ประชาสัมพันธ์ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด ให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s