อบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม

วันที่ 26-29 มีนาคม 2562 ที่โรงแรมเอส บางกอก นวมินทร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวฐานิกา สมประจบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนรูปแบบต่างๆของหนังสือราชการและรายงานการประชุม การสรุปเนื้อหา การย่อความ การขยายความ พร้อมทั้งเรียบเรียงความคิดและพัฒนาทักษะให้สามารถเขียนหนังสือราชการและจดรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s