อันตรายที่เกิดจากการใช้ยาในที่ผิด

ยารักษาโรคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีทั้งประโยชน์และโทษตามแต่ละชนิดของยา ถ้าใช้ให้ตรงกับโรคในปริมาณที่เหมาะสมก็จะนำมาซึ่งประโยชน์ แต่หากใช้ไม่ถูกวิธีก็จะเกิดโทษเช่นกัน

ยาบางชนิดเป็นยาอันตรายตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 ที่ขายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบัน ภายใต้การควบคุมของเภสัชกร ควรบริโภคตามที่ระบุไว้บนฉลากยา หรือตามคำแนะนำของแพทย์ ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนในปัจจุบันมีการใช้ยาในทางที่ผิด โดยมักนำยามาเทรวม หรือมีส่วนผสมที่หลากหลาย จนไม่สามารถคำนวณปริมาณยาเมื่อเข้าสู่ร่างกายได้ ทำให้เกิดการใช้ยาเกินขนาด ดังเช่น กรณีของเด็กนักเรียนเสพยาโปรโคดิลผสมทรามาดอลเกินขนาด ทำให้เกิดอาการชักเกร็งตกลงในน้ำเกือบเสียชีวิต เป็นต้น

ทั้งนี้ เมื่อมีการนำยามาใช้ร่วมกันหรือใช้ในปริมาณมาก จะออกฤทธิ์ให้กดประสาท ชักเกร็ง หัวใจหยุดเต้น หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ในที่สุด ดังนั้น ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ หรือผู้ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชน จึงต้องช่วยกันสอดส่งดูแลบุตรหลานของตน

ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม

สามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s