ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร “กลุ่มบัวหลวงนนท์”

วันที่ 2 เมษายน 2562 ที่กลุ่มบัวหลวงนนท์ เลขที่ 21/4 หมู่ที่ 6 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสภาเกษตกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ของ “กลุ่มบัวหลวงนนท์” ซึ่งมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการหาจุดเด่นของชุมชนผลิตสินค้า อาทิเช่น ทอดมันไหลบัว สบู่เกสรบัว สบู่สมุนไพรต่างๆ ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้สำรวจประเด็นปัญหาและความต้องการของกลุ่มเกษตรกรและจะดำเนินการช่วยเหลือและเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s