เข้าร่วมประชุมเสวนา เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมเสวนาหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยี เพื่อความั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ : การเตือนภัย การป้องกัน หลักเกณฑ์การปฏิบัติและฟื้นฟูรักษา ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 Thailand Research Expo 2019

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s