เข้าร่วมงาน Fruit festival


วันที่ 18 เมษายน 2562 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี : นายเดชา บุญโต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นำผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปใบบัวบกเป็น “ใบบัวบกทอดกรอบ สบู่ใบบัวบก” ของวิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงาน “Fruit Festival” งานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลไม้ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้เข้าไปส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมด้วยตัวของเกษตรกร/กลุ่มองค์กรเกษตรกรเป็นการดำเนินงานและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับสนับสนุนในส่วนที่เกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรขาดแคลนจำเป็น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม พร้อมทั้งปรับปรุงการดำเนินงานในการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s