ลงพื้นรับขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน

วันที่ 19 เมษายน 2562 ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน เลขที่ 82/50 หมู่ที่ 4 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสภาเกษตกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ของ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน ” ซึ่งมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการแปรรูปนมแพะ อาทิเช่น นมแพะพลาสเจอร์ไรส์ ครีมบำรุงผิวหน้าสูตรกลางวัน/กลางคืน สบู่นมแพะ ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้สำรวจประเด็นปัญหาและความต้องการของกลุ่มเกษตรกรพบว่ามีความต้องการที่จะพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้/ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะในชุมชน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการแปรรูปนมแพะและการผลิตนมพลาสเจอร์ไรส์ให้ได้มาตรฐาน/เพิ่มความหลากหลายแก่ผู้บริโภค สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจะดำเนินการช่วยเหลือและเสนอประเด็นปัญหาของกลุ่มเกษตรกรต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s