กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีฝึกอาชีพบางแม่นาง “สเปรย์ตะไคร้หอม”

วันที่ 25 เมษายน 2562 ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีฝึกอาชีพบางแม่นาง 89/847 หมู่ที่ 5 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 2 , นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีฝึกอาชีพบางแม่นางได้มีการแปรรูปตะไคร้หอม ซึ่งเป็นสมุนไพรจากชุมชนเป็น “สเปย์ตะไคร้หอม” สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีซึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประสานงานการช่วยเหลือ ปรับปรุงการดำเนินงานในการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s