ประชุมคณะกรรมการด้านข่าว ครั้งที่ 2/2562 (3)

วันที่ 22-23 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านข้าว ครั้งที่ 2/2562 (3) เพื่อพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการทำนาอินทรีย์ครบวงจรในพื้นที่ภาคใต้ พิจารณาข้อเสนอต่อร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ…..และเรื่องอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาด้านข้าวต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s