ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรม้า

วันที่ 30 เมษายน 2562 ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรม้า เลขที่ 57/7 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตำบลไทรม้าติดตามผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ประสานงานกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านเกษตรกรไทรม้า เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนาการแปรรูปสมุนไพรจากในชุมชนตำบลไทรม้า ซึ่งมีผลิตภัณฑ์สินค้าจากการแปรรูป อาทิ เช่น ลูกประคบสมุนไพร ยาหม่อง สเปย์ไล่ยุง สเปย์สกัดจากลูกประคบ ยาดมสมุนไพร ฯลฯ โดยดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยกระดับองค์กรเกษตรกรรายสินค้า เชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s