ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีฝึกอาชีพตำบลบางแม่นาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีฝึกอาชีพบางแม่นาง 89/847 หมู่ที่ 5 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุร : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ นางสาวณัฐธ์ลิตา ภักดิพงศ์พรสุข หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีฝึกอาชีพบางแม่นาง เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากตะไคร้หอม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s