ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอน เลขที่ 82/50 หมู่ที่ 4 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แพะนมบ้านเกาะดอนในการต้อนรับนิสิต จากคณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พร้อมคณาจารย์ ในการศึกษาดูงาน/ถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตนมแพะอย่างครบวงจร เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาดูงานและเรียนรู้จากตัวอย่างจริงจากเกษตรกร ทำให้เกิดเรื่องบันดาลใจและความมุ่งมั่นในการเรียนทางด้านเกษตร และนำความรู้ไปปรับใช้ในอนาคต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s