เข้าร่วมประชุมสรุปปัญหาค่าเช่าที่ดินทำกินของเกษตรกร

วันที่ 26 เมษายน 2562 ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมสรุปปัญหาค่าเช่าที่ดินทำกินของเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด และสรุปผลการดำเนินงานการประชุม (การจัดทำรูปเล่ม) กลุ่มภาคกลาง เพื่อเสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s