ลงพื้นที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบางขนุน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตำบลบางขนุนติดตามผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ประสานงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบางขนุน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนาการแปรรูปกล้วยจากในชุมชนตำบลบางขนุน ซึ่งมีผลิตภัณฑ์สินค้าจากการแปรรูป อาทิ เช่น กล้วยไฮโซ เผือกทอด มันทอด รสธรรมชาติ – เค็ม – หวาน ฯลฯ โดยดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยกระดับองค์กรเกษตรกรรายสินค้า เชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s