ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 3 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนกันยายน 2562 เพื่อ
1.ซักซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ของพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
2.ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562 
3.ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2562 ในรูปแบบออนไลน์
4.วางแผนการใช้งบประมาณของไตรมาส 4 ให้ได้ตามเป้าหมายที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย 
5.ติดตามผลการดำเนินงาน/ปฏิบัติงานของเดือนสิงหาคมและแผนการดำเนินงานในเดือนกันยายน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s