ประชุมคณะกรรมการด้านพืชสวน ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุม 2 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านพืชสวน ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาการจัดทำข้อมูลทุกจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ในการร่วมมือด้านการผลิตเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพ ระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐและเอกชน เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรร่วมวางแผนพัฒนาในพื้นที่และรวมกลุ่มพัฒนาศักยภาพของแต่ละชุมชน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s