สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ ภูมิพล สิริกิตื แควน้อยฯ และป่าสักฯ วันที่ 29 สิงหาคม 2561

S__147988484

รายงานสถานการณ์ค่าความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 21 มีนาคม 2561

S__3235857

รายงานสถานการณ์ค่าความเค็มและปริมาณน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ และ สถานที่กลางแจ้ง